Archiwum

 • STD
  Tom 6 (2020)

  Zespół redakcyjny:
  ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB – redaktor naczelny
  ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk – sekretarz redakcji
  Rada naukowa/programowa:
  ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW Radom)
  ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)
  ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym)
  ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (UI Innsbruck)
  ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym)
  ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (PUG Rzym)
  ks. prof. dr hab. Andrus Naberkovas (VDU Kowno, Riomer Wilno)
  ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ (UŚ Katowice)
  ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin)
  ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL Lublin)
  ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UJPII (UJPII Kraków)
  ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
  o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (UJPII Kraków)
  prof. dr Bertram Stubenrauch (LMU München)
  prof. dr Ralf Miggelbrink (Universität Duisburg-Essen)
  prof. dr Jacques Bernard (UC Lille)


  Recenzenci artykułów:
  ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko (AWSD Białystok)
  ks. dr hab. Wiesław Dąbrowski (ISSR Aquila – PUL Rzym)
  ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW Warszawa)
  dr hab. Katarzyna Parzych Blakiewicz, prof. UWM (UWM Olsztyn)
  ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO (WT UO Opole)
  ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL (KUL Lublin)
  ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (US Szczecin)


  Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
  Redakcja i korekta: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
  Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz


  © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, 2020 ISSN 2449-7452
  Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Towarzystwa Teologów Dogmatyków
  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B, tel. (85) 745 71 20
  http://wydawnictwo.uwb.edu.pl; e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl


  Druk: volumina.pl Daniel Krzanowski

 • Studia Teologii Dogmatycznej
  Tom 7 (2021)

  O TEOLOGII STWORZENIA

  Zespół redakcyjny:
  ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB – redaktor naczelny

  ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk – sekretarz redakcji

  Rada naukowa/programowa:

  ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)
  ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym)
  ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (UI Innsbruck)
  ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym)
  ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (PUG Rzym)
  ks. prof. dr hab. Andrus Naberkovas (VDU Kowno, Riomer Wilno)

  ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ (UŚ Katowice)
  ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin)
  ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL Lublin)
  ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UJPII (UJPII Kraków)
  ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
  o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (UJPII Kraków)

  prof. dr Bertram Stubenrauch (LMU München)
  prof. dr Ralf Miggelbrink (Universität Duisburg-Essen)
  prof. dr Jacques Bernard (UC Lille)

  Recenzenci artykułów:

  ks. dr Andrzej Dębski (AWSD Białystok)
  ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (UPJPII Kraków)
  ks. prof. dr. hab. Jarosław Kupczak (UPJPII Kraków)
  ks. dr hab. Jarosław Lipniak (PWTW Wrocław)
  ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW Warszawa)

  ks. dr Przemysław Sawa (UŚ Katowice)
  ks. dr hab. Cezary Smuniewski (UW Warszawa)
  ks. prof. dr. hab. Andrzej Wierciński (UW Warszawa)

  Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

  Redakcja i korekta: Ewa Gorlewska

  Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz