Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk

Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Redakcja i korekta: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz

ISSN: 2449-7452

Wydawca
Uniwersytet w Białymstoku

Najczęściej czytane

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.