Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk

Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Redakcja i korekta: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz