Kontakt

Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
15-007 Białystok, ul. Warszawska 50

Główna osoba do kontaktu

ks. dr hab. Andrzej Proniewski prof. UwB
Uniwersytet w Białystoku
Tel. (85) 745 70 90

Wsparcie techniczne

ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk
Tel. (85) 745 70 90