O czasopiśmie

„Studia Teologii Dogmatycznej” to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, ukazujące się raz w roku. Jest periodykiem odzwierciedlającym osiągnięcia badawcze członków Towarzystwa Teologów Dogmatyków, wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Jest platformą naukowej debaty polskich i zagranicznych teologów, a także uwzględniającą osiągnięcia będące wynikiem interdyscyplinarnego dialogu teologii. Teksty publikowane są w języku polskim, a także w języku angielskim i innych językach kongresowych. Studia Teologii Dogmatycznej ukazują się w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
Numer ISSN wersji drukowanej to 2449-7452.
Wersja elektroniczna: www.std.uwb.edu.pl

|ISSN: 2449-7452|

Licencja: 

 

     

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.