O czasopiśmie

„Studia Teologii Dogmatycznej” to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, ukazujące się raz w roku. Jest periodykiem odzwierciedlającym osiągnięcia badawcze członków Towarzystwa Teologów Dogmatyków, wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Jest platformą naukowej debaty polskich i zagranicznych teologów, a także uwzględniającą osiągnięcia będące wynikiem interdyscyplinarnego dialogu teologii. Teksty publikowane są w języku polskim, a także w języku angielskim i innych językach kongresowych. Studia Teologii Dogmatycznej ukazują się w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
Numer ISSN wersji drukowanej to 2449-7452.
Wersja elektroniczna: www.std.uwb.edu.pl

|ISSN: 2449-7452|

Licencja: 

 

     

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 8 (2022): Studia Teologii Dogmatycznej
					Wyświetl Tom 8 (2022): Studia Teologii Dogmatycznej

POCZĄTEK I CO DALEJ ...

Editorial Team/Redakcja:

Editor-in-Chief/Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Managing Editor/Sekretarz: rev. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

Editorial Board/Rada Naukowa:

ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)
ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (UI Innsbruck)
ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym)
ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Andrus Naberkovas (VDU Kowno, Riomer Wilno)

ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ (UŚ Katowice)
ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin)
ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL Lublin)
ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UJPII (UJPII Kraków)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (UJPII Kraków)

prof. dr Bertram Stubenrauch (LMU München)
prof. dr Ralf Miggelbrink (Universität Duisburg-Essen)
prof. dr Jacques Bernard (UC Lille)

Reviewers/Recenzenci:

ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (UPJPII Kraków)
ks. prof. dr. hab. Jarosław Kupczak (UPJPII Kraków)
ks. dr hab. Jarosław Lipniak (PWTW Wrocław)
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW Warszawa)

ks. dr hab. Cezary Smuniewski (UW Warszawa)
ks. prof. dr. hab. Andrzej Wierciński (UW Warszawa)

Thematic Editor/Redaktor teamtyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Proofreader/Opracowanie redakcyjne: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

Layout Editor/Opracowanie komputerowe:  Zbigniew Łaszcz

© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, 2022

ISSN 2449-7452

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1M, tel. 85 745 71 20

http://wydawnictwo.uwb.edu.pl; e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl

Druk: TOTEM.COM.PL

Opublikowane: 2022-12-28
Wyświetl wszystkie numery