O czasopiśmie

„Studia Teologii Dogmatycznej” to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, ukazujące się raz w roku. Jest periodykiem odzwierciedlającym osiągnięcia badawcze członków Towarzystwa Teologów Dogmatyków, wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Jest platformą naukowej debaty polskich i zagranicznych teologów, a także uwzględniającą osiągnięcia będące wynikiem interdyscyplinarnego dialogu teologii. Teksty publikowane są w języku polskim, a także w języku angielskim i innych językach kongresowych. Studia Teologii Dogmatycznej ukazują się w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
Numer ISSN wersji drukowanej to 2449-7452.
Wersja elektroniczna: www.std.uwb.edu.pl

|ISSN: 2449-7452|

Licencja: 

 

     

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 7 (2021): Studia Teologii Dogmatycznej
					Wyświetl Tom 7 (2021): Studia Teologii Dogmatycznej

O TEOLOGII STWORZENIA

Zespół redakcyjny:
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB – redaktor naczelny

ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk – sekretarz redakcji

Rada naukowa/programowa:

ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)
ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (UI Innsbruck)
ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym)
ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Andrus Naberkovas (VDU Kowno, Riomer Wilno)

ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ (UŚ Katowice)
ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin)
ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL Lublin)
ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UJPII (UJPII Kraków)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (UJPII Kraków)

prof. dr Bertram Stubenrauch (LMU München)
prof. dr Ralf Miggelbrink (Universität Duisburg-Essen)
prof. dr Jacques Bernard (UC Lille)

Recenzenci artykułów:

ks. dr Andrzej Dębski (AWSD Białystok)
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (UPJPII Kraków)
ks. prof. dr. hab. Jarosław Kupczak (UPJPII Kraków)
ks. dr hab. Jarosław Lipniak (PWTW Wrocław)
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW Warszawa)

ks. dr Przemysław Sawa (UŚ Katowice)
ks. dr hab. Cezary Smuniewski (UW Warszawa)
ks. prof. dr. hab. Andrzej Wierciński (UW Warszawa)

Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Redakcja i korekta: Ewa Gorlewska

Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz

Opublikowane: 2022-06-30
Wyświetl wszystkie numery