O czasopiśmie

„Studia Teologii Dogmatycznej” to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, ukazujące się raz w roku. Jest periodykiem odzwierciedlającym osiągnięcia badawcze członków Towarzystwa Teologów Dogmatyków, wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Jest platformą naukowej debaty polskich i zagranicznych teologów, a także uwzględniającą osiągnięcia będące wynikiem interdyscyplinarnego dialogu teologii. Teksty publikowane są w języku polskim, a także w języku angielskim i innych językach kongresowych. Studia Teologii Dogmatycznej ukazują się w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
Numer ISSN wersji drukowanej to 2449-7452.
Wersja elektroniczna: www.std.uwb.edu.pl

|ISSN: 2449-7452|

Licencja: 

 

     

Ogłoszenia

Studia Teologii Dogmatycznej w ERIH PLUS

2022-04-19

Studia Teologii Dogmatycznej w ERIH PLUS

w dniu 14 lutego 2022 r. czasopismo Studia Teologii Dogmatycznej zostało włączone do międzynarodowej bazy ERIH PLUS

ERIH PLUS

European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) to ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data.Aktualnie obejmuje ponad 10000 tytułów czasopism naukowych.

 

dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Redaktor Naczelny STD

 

Ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk

Sekretarz Redakcji STD

blobid1.jpg

Przeczytaj więcej na temat Studia Teologii Dogmatycznej w ERIH PLUS

Aktualny numer

Tom 6 (2020): STD
					Wyświetl Tom 6 (2020): STD

Zespół redakcyjny:
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB – redaktor naczelny
ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk – sekretarz redakcji
Rada naukowa/programowa:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW Radom)
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)
ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (UI Innsbruck)
ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym)
ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Andrus Naberkovas (VDU Kowno, Riomer Wilno)
ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ (UŚ Katowice)
ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin)
ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL Lublin)
ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UJPII (UJPII Kraków)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (UJPII Kraków)
prof. dr Bertram Stubenrauch (LMU München)
prof. dr Ralf Miggelbrink (Universität Duisburg-Essen)
prof. dr Jacques Bernard (UC Lille)


Recenzenci artykułów:
ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko (AWSD Białystok)
ks. dr hab. Wiesław Dąbrowski (ISSR Aquila – PUL Rzym)
ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW Warszawa)
dr hab. Katarzyna Parzych Blakiewicz, prof. UWM (UWM Olsztyn)
ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO (WT UO Opole)
ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL (KUL Lublin)
ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (US Szczecin)


Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Redakcja i korekta: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz


© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, 2020 ISSN 2449-7452
Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Towarzystwa Teologów Dogmatyków
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B, tel. (85) 745 71 20
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl; e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl


Druk: volumina.pl Daniel Krzanowski

Opublikowane: 2021-10-01
Wyświetl wszystkie numery