Tom 6 (2020): STD

					Wyświetl Tom 6 (2020): STD

Zespół redakcyjny:
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB – redaktor naczelny
ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk – sekretarz redakcji
Rada naukowa/programowa:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW Radom)
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)
ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (UI Innsbruck)
ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym)
ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Andrus Naberkovas (VDU Kowno, Riomer Wilno)
ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ (UŚ Katowice)
ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin)
ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL Lublin)
ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UJPII (UJPII Kraków)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (UJPII Kraków)
prof. dr Bertram Stubenrauch (LMU München)
prof. dr Ralf Miggelbrink (Universität Duisburg-Essen)
prof. dr Jacques Bernard (UC Lille)


Recenzenci artykułów:
ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko (AWSD Białystok)
ks. dr hab. Wiesław Dąbrowski (ISSR Aquila – PUL Rzym)
ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW Warszawa)
dr hab. Katarzyna Parzych Blakiewicz, prof. UWM (UWM Olsztyn)
ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO (WT UO Opole)
ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL (KUL Lublin)
ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (US Szczecin)


Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Redakcja i korekta: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz


© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, 2020 ISSN 2449-7452
Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Towarzystwa Teologów Dogmatyków
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B, tel. (85) 745 71 20
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl; e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl


Druk: volumina.pl Daniel Krzanowski

Opublikowane: 2021-10-01