ROK:

 

Congar

Proniewski Andrzej
Reform of the Catholic Church

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 119-127