ROK:

 

II Nadzwyczajny Synod Biskupów 1985

Olszewski Mieczysław
Rola kolegialności i synodalności w budowaniu wspólnoty eklezjalnej w świetle posoborowych dokumentów Kościoła

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 103-112