ROK:

 

Sobór Jerozolimski

Kowalczuk Marek
Paradygmat koncyliarności w Dz 15,1-29

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 69-83
 

Olszewski Mieczysław
Rola kolegialności i synodalności w budowaniu wspólnoty eklezjalnej w świetle posoborowych dokumentów Kościoła

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 103-112