ROK:

 

kolegialność

Góralski Wojciech
Struktury kolegialne w Kościele

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 19-40
 

Jagodziński Marek
Personalistyczno-komunijne wymiary kolegialności – synodalności w Kościele

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 41-54
 

Kaucha Krzysztof
Istota Kościoła i kolegialności

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 55-68
 

Kowalczuk Marek
Paradygmat koncyliarności w Dz 15,1-29

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 69-83
 

Napiórkowski Andrzej
Proces tworzenia się Kościoła i jego kolegialność w świetle zasady Maryjnej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 84-102
 

Olszewski Mieczysław
Rola kolegialności i synodalności w budowaniu wspólnoty eklezjalnej w świetle posoborowych dokumentów Kościoła

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 103-112
 

Strzelczyk Grzegorz
Synodality: An Epiphany of the Spirit

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 139-148