ROK:

 

Kolegium Biskupów

Góralski Wojciech
Struktury kolegialne w Kościele

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 19-40