ROK:

 

antropologia chrześcijańska

Choromański Andrzej
Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 58-87
 

Pater Dariusz
Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą?

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 208-224
 

Rynkowski Robert M.
Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 225-235