ROK:

 

miłość małżeńska

Proniewski Andrzej
Marital parenthood planning

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 179-193
 

Jaskóła Piotr
Nauka o małżeństwie w Ewangelickim katechizmie dla dorosłych

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 216-230