ROK:

 

sakramentalne małżeństwo

Proniewski Andrzej
Marital parenthood planning

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 179-193