ROK:

 

encyklika Pawła VI Humanae vitae

Olszewski Mieczysław
Theologian’s look on marriage and family

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 170-178