ROK:

 

psychologia

Bachanek Grzegorz
Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 31-47
 

Murziński Paweł
Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 106-121