ROK:

 

truth

Sienkiewicz Edward
Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 236-256
 

Ozorowski Edward
Prawda – komunikacja – komunia

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 113-118