ROK:

 

ethics

Pater Dariusz
Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą?

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 208-224