ROK:

 

political philosophy

Neumann Jacek
W nurcie wyzwań ludzkiego życia

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 172-184