ROK:

 

salvation

Karwacki Roman
Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 127-145
 

Neumann Jacek
W nurcie wyzwań ludzkiego życia

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 172-184
 

Barth Grzegorz
Zbawienie – uwolnienie – uzdrowienie

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 9-31
 

Jagodziński Marek
„Zwyczajne” działanie Boga w sakramentach w kontekście kontrowersyjnych koncepcji teologiczno-pastoralnych

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 49-64
 

Ozorowski Edward
Widzialność dzieła zbawienia w interpretacji św. Ambrożego i św. Leona Wielkiego

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 131-137
 

Proniewski Andrzej
Reform of the Catholic Church

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 119-127