ROK:

 

God

Huculak Benedykt J.
Zarys antropologii Kościoła greckiego

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 88-108
 

Karwacki Roman
Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 127-145
 

Neumann Jacek
W nurcie wyzwań ludzkiego życia

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 172-184
 

Murziński Paweł
Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 106-121
 

Ozorowski Edward
Problem osoby

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 107-114