ROK:

 

communion

Choromański Andrzej
Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 58-87
 

Jagodziński Marek
Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 109-126
 

Jagodziński Marek
Komunijna wizja sakramentu małżeństwa

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 48-67
 

Jagodziński Marek
Personalistyczno-komunijne wymiary kolegialności – synodalności w Kościele

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 41-54
 

Ozorowski Edward
Prawda – komunikacja – komunia

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 113-118