ROK:

 

Church

Choromański Andrzej
Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 58-87
 

Skreczko Adam
Marriage as a way to holiness

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 194-203
 

Lipniak Jarosław M.
Małżeństwo w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 2014-215
 

Ozorowski Edward
Widzialność dzieła zbawienia w interpretacji św. Ambrożego i św. Leona Wielkiego

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 131-137
 

Proniewski Andrzej
Godność ludzi wykluczonych, na peryferiach i... W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 182-196
 

Cherubini Roberto
I Laici nella Chiesa come costruttori di comunione: La Chiesa antica

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 9-18
 

Góralski Wojciech
Struktury kolegialne w Kościele

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 19-40
 

Jagodziński Marek
Personalistyczno-komunijne wymiary kolegialności – synodalności w Kościele

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 41-54
 

Kaucha Krzysztof
Istota Kościoła i kolegialności

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 55-68
 

Napiórkowski Andrzej
Proces tworzenia się Kościoła i jego kolegialność w świetle zasady Maryjnej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 84-102
 

Proniewski Andrzej
Reform of the Catholic Church

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 119-127
 

Ryłko Stanisław
Formacja katolików świeckich: wielkie wyzwanie naszych czasów

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 128-138