ROK:

 

anthropology

Clemenzia Alessandro*Aptacy Janusz
Alcuni spunti sull’antropologia teologica di Luis F. Ladaria

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 17-30
 

Bachanek Grzegorz
Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 31-47
 

Bokwa Ignacy
Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904-1984) do współczesnej antropologii teologicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 48-57
 

Choromański Andrzej
Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 58-87
 

Jagodziński Marek
Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 109-126
 

Karwacki Roman
Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 127-145
 

Kubicki Dominik
Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestionowania postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań antropologii teologicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 146-171
 

Pater Dariusz
Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą?

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 208-224
 

Rynkowski Robert M.
Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 225-235
 

Warzeszak Józef
Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 257-290
 

Oleksowicz Michał
Osoba – dusza – mózg. Co gwarantuje status ontologiczny człowieka

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 46-67
 

Strumiłowski Jan P.
Neuronauki, teologia, metafizyka – w poszukiwaniu wspólnej przestrzeni dialogu

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 85-98
 

Wawer Robert
Sztuczna inteligencja – produkt czy podmiot?

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 115-126