ROK:

 

secular

Warzeszak Józef
Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 257-290
 

Ryłko Stanisław
Formacja katolików świeckich: wielkie wyzwanie naszych czasów

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 128-138