ROK:

 

Antioch crisis

Kowalczuk Marek
Paradygmat koncyliarności w Dz 15,1-29

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 69-83