ROK:

 

essence of collegiality

Kaucha Krzysztof
Istota Kościoła i kolegialności

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 55-68