ROK:

 

ecclesiology

Choromański Andrzej
Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 58-87
 

Napiórkowski Andrzej
Proces tworzenia się Kościoła i jego kolegialność w świetle zasady Maryjnej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 84-102
 

Strzelczyk Grzegorz
Synodality: An Epiphany of the Spirit

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 139-148