ROK:

 

man

Choromański Andrzej
Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 58-87
 

Jagodziński Marek
Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 109-126
 

Karwacki Roman
Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 127-145
 

Neumann Jacek
W nurcie wyzwań ludzkiego życia

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 172-184
 

Sienkiewicz Edward
Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 236-256
 

Olszewski Mieczysław
Theologian’s look on marriage and family

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 170-178
 

Murziński Paweł
Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 106-121
 

Sawa Przemysław
Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 156-176
 

Vander Schel Kevin M.
Erich Przywara on John Henry Newman and the Supernatural

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 193-214