ROK:

 

man

Choromański Andrzej
Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 58-87
 

Jagodziński Marek
Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 109-126
 

Karwacki Roman
Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 127-145
 

Neumann Jacek
W nurcie wyzwań ludzkiego życia

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 172-184
 

Sienkiewicz Edward
Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 236-256
 

Olszewski Mieczysław
Theologian’s look on marriage and family

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 170-178
 

Murziński Paweł
Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 106-121
 

Sawa Przemysław
Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 156-176
 

Vander Schel Kevin M.
Erich Przywara on John Henry Newman and the Supernatural

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 193-214
 

Bremer Józef
Problem osoby w świetle neuronauk. Czy osoba to jedynie użyteczna metafora?

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 11-27
 

Oleksowicz Michał
Osoba – dusza – mózg. Co gwarantuje status ontologiczny człowieka

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 46-67
 

Siemianowski Antoni
Wokół definicji osoby. Problemy z definicją Boecjusza

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 68-84
 

Ozorowski Edward
Problem osoby

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 107-114
 

Wawer Robert
Sztuczna inteligencja – produkt czy podmiot?

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 115-126
 

Tabaczek Mariusz
Dusza ludzka w kontekście klasycznego i współczesnego hylemorfizmu

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 127-145
 

Gerosa Libero
Wyzwanie zakorzenione w doświadczeniu edukacyjnym młodzieży Karola Wojtyły i Luigiego Giussaniego

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 166-181
 

Proniewski Andrzej
Godność ludzi wykluczonych, na peryferiach i... W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 182-196