ROK:

 

classical hylomorphism

Tabaczek Mariusz
Dusza ludzka w kontekście klasycznego i współczesnego hylemorfizmu

Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 127-145