ROK:

 

Rahner

Bokwa Ignacy
Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904-1984) do współczesnej antropologii teologicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 48-57
 

Schulz Michael
Beyond Being: Outline of the Catholic Heidegger School

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 177-192
 

Vander Schel Kevin M.
Erich Przywara on John Henry Newman and the Supernatural

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 193-214