ROK:

 

manifestations of mysticism

Sawa Przemysław
Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 156-176