ROK:

 

spirituality

Murziński Paweł
Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 106-121
 

Sawa Przemysław
Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 156-176