ROK:

 

atheism

Bokwa Ignacy
Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904-1984) do współczesnej antropologii teologicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 48-57
 

Pater Dariusz
Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą?

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 208-224
 

Warzeszak Józef
Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 257-290