ROK:

 

androgyne

Małachowski Andrzej
Małżeństwo jako coincidentia oppositorum – „A tak już nie są dwoje, lecz jedno” (Mt 19, 6)

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 120-142