ROK:

 

the sacramentality

Sztychmiler Ryszard
Sakramentalność małżeństwa w perspektywie prawnokanonicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 86-105