ROK:

 

Benedict XVI

Bachanek Grzegorz
Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 31-47