ROK:

 

family

Jagodziński Marek
Komunijna wizja sakramentu małżeństwa

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 48-67
 

Mariański Janusz
Sakrament małżeństwa w świadomości katolików polskich w kontekście przemian rodziny

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 143-169
 

Olszewski Mieczysław
Theologian’s look on marriage and family

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 170-178
 

Skreczko Adam
Marriage as a way to holiness

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 194-203