ROK:

 

sacrament

Sienkiewicz Edward
Małżeńskie communio w sakramentalnym urzeczywistnieniu

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 28-47
 

Jagodziński Marek
Komunijna wizja sakramentu małżeństwa

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 48-67
 

Barth Grzegorz
Sakramentalność małżeństwa w relacji do Eucharystii

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 68-85
 

Sztychmiler Ryszard
Sakramentalność małżeństwa w perspektywie prawnokanonicznej

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 86-105
 

Strzelczyk Grzegorz
Niespójności katolickiej doktryny o sakramencie małżeństwa

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 106-119
 

Mariański Janusz
Sakrament małżeństwa w świadomości katolików polskich w kontekście przemian rodziny

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 143-169
 

Proniewski Andrzej
Marital parenthood planning

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 179-193
 

Skreczko Adam
Marriage as a way to holiness

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 194-203
 

Lipniak Jarosław M.
Małżeństwo w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 2014-215
 

Jagodziński Marek
„Zwyczajne” działanie Boga w sakramentach w kontekście kontrowersyjnych koncepcji teologiczno-pastoralnych

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 49-64
 

Ozorowski Edward
Widzialność dzieła zbawienia w interpretacji św. Ambrożego i św. Leona Wielkiego

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 131-137