ROK:

 

relativism

Warzeszak Józef
Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 257-290
 

Murziński Paweł
Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 106-121