ROK:

 

secularism

Warzeszak Józef
Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 257-290