ROK:

 

Karwacki Roman

Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 127-145