ROK:

 

Choromański Andrzej

Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 58-87