ROK:

 

Ryłko Stanisław

Formacja katolików świeckich: wielkie wyzwanie naszych czasów
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 128-138