ROK:

 

Napiórkowski Andrzej

Proces tworzenia się Kościoła i jego kolegialność w świetle zasady Maryjnej
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 84-102