ROK:

 

Kowalczuk Marek

Paradygmat koncyliarności w Dz 15,1-29
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 69-83