ROK:

 

Kaucha Krzysztof

Istota Kościoła i kolegialności
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 55-68