ROK:

 

Góralski Wojciech

Struktury kolegialne w Kościele
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 19-40