ROK:

 

Kupczak Jarosław

Kolegialność i synodalność w Kościele
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 5-7